כָּכוּת

כָּכוּת אינה מחשבה, תחושה, רגש או פעולה
כָּכוּת היא בפשטות הוויה, כאן ועכשיו
מצב טבעי הנוכח בכל רגע 

ללא מטרה, מאמץ, לימוד או תרגול
היא נובעת מאליה כאשר אנו מוותרים
ומאפשרים לעצמנו להיות עם כל מה שיש