התמקדות

"Every bad feeling is potential energy toward a more right way of being if you give it space to move towards its rightness"

Eugene T. Gendlin

קורס התמקדות בירושלים