מדיטציה

“Rest freely and relaxed,
in whatever way you feel comfortable
Everything is included in simply that” 

Padmasambhava